Logo Aparato Cuadrado

Aparato

ELECTRÓNICA, SYNTH-POP, HOUSE

Aparato esperta nun mundo estraño que non é quen de entender.  O amor, a felicidade, a dor, a sorpresa, o desexo, o medo… Sentimentos, sensacións para as que Aparato non está programado. Pero a música xorde de xeito espontáneo e visceral, e convértese no seu mecanismo para expresarse, para comunicarse.

Aparato é: electrónica / synth-pop / melodic-bass / house / trip-hop.

O dúo formado por Meri Caramés (Voz e Theremin) e Chus Silva (Produción Musical)  entrega unha hora de música non-stop, cun repertorio integramente de composición propia agás unha versión a modo de tributo do “Don’t give up” de Peter Gabriel.


Facebook: https://www.facebook.com/aparatoofficial/

Instagram: https://www.instagram.com/aparato.insta/

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCwR9tdXoVDYC7PDOYx90lJg