Espazos

MapaFaM2017trz
Nesta edición de 2017 o festival Feito a Man desenvolverase nos seguintes espazos:

 • Praza de Cervantes
 • Praza da Quintana
 • Rúa Tras San Fiz de Solovio
 • Rúa Tras Salomé
 • Rúa San Paio de Antealtares
 • Vía Sacra
 • Praza de San Martiño Pinario
 • Praza de San Paio
 • Praza de Salvador Parga
 • Praza dos Gatos
 • Praza de Feixóo
 • Zona C ­ Bonaval
 • Virxe da Cerca (Momo)
 • Curro da Parra
 • Praza de Abastos (Santo Agostiño)
 • Rúa das Rodas
 • Praza de Mazarelos
 • Rúa Xelmírez
 • Rúa Nova
 • Rúa das Orfas