Espazos

MapaFaM2017trz
Nesta edición de 2019 o festival Feito a Man desenvolverase nos seguintes espazos:

 • Praza de Cervantes
 • Praza da Quintana
 • Rúa Tras San Fiz de Solovio
 • Rúa Tras Salomé
 • Rúa San Paio de Antealtares
 • Vía Sacra
 • Praza de San Martiño Pinario
 • Praza de Salvador Parga
 • Praza dos Gatos
 • Praza de Feixóo
 • Zona C ­ Bonaval
 • Zona nichos Bonaval
 • Virxe da Cerca (Momo)
 • Rúa Santo Agostiño-Ameas
 • Rúa Xelmírez
 • Rúa Nova
 • Fonte de San Miguel