Espazos

MapaFaM2017trz
Nesta edición especial de 2020 todos os concertos terán lugar na zona dos nichos de Bonaval por razóns de prevención e seguridade por mor do Covid 19. En anos anteriores desenvolveuse nos seguintes espazos:

 • Praza de Cervantes
 • Praza da Quintana
 • Rúa Tras San Fiz de Solovio
 • Rúa Tras Salomé
 • Rúa San Paio de Antealtares
 • Vía Sacra
 • Praza de San Martiño Pinario
 • Praza de Salvador Parga
 • Praza dos Gatos
 • Praza de Feixóo
 • Zona C ­ Bonaval
 • Zona nichos Bonaval
 • Virxe da Cerca (Momo)
 • Rúa Santo Agostiño-Ameas
 • Rúa Xelmírez
 • Rúa Nova
 • Fonte de San Miguel